Dành cho người nước ngoàiTọa đàm về điện thoại thông minh V

Chủ Nhật  19/5

từ10 đến11 giờ 30

Tọa đàm về điện thoại thông minh: tụ họp để thảo luận về cách sử dụng điện thoại thông minh cho tiện ích cuộc sống

Chủ đề

Thử hỏi về những thủ tục hành chính thực hiện được từ smartphone
・các thủ tục có thể thực hiện bằng thẻ định danh mainambakado
・biết về việc đóng nenkin hoặc rút 1 lần
・cách thức làm đơn xin các tư cách cư trú(cơ bản chỉ trên máy tính)
Tiếp cận tin tức đa ngôn ngữ do các tổ chức hành chính địa phương phát hành
・tài khoản Line hay trang chủ của thành phố Yokohama
・bản tin đa ngôn ngữ của YOKE ( Yoko)
・Tổ chức giao lưu quốc tế Kangawa KIF
Hỗ trợ tin tức từ những người tham gia tọa đàm
・Chia sẻ tin tức về hỗ trợ đời sống, cải tiến trang chủ của Phòng
Tư vấn về cách sử dụng điện thoại thông minh smartphone
・cách sắp xếp các bức ảnh chụp
・đọc các bài báo vv…

Địa điểm:Phòng học tập của Phòng tầng 13 tòa văn phòng Yumeooka
Số lượng:7 người theo thứ tự đăng ký
Phí tham gia: 500 Yên thanh toán khi đến Phòng,không hoàn lại
Nhận đăng ký :từ 15/4(thứ Hai) bằng email, điện thoại hoặc đến Phòng
Các bạn đọc được Hiragana và Katakana
      
Chủ trì thực hiện: Phòng giao lưu quốc tế Kounan, Yokohama  TEL 045(848)0990

曜日 時間母国語略号
月曜日第1・312-16スペイン語S
月曜日第2・410 -14タイ語TH
火曜日毎週9:30 -13:30中国語C
水曜日第19:30 -13:30英語E
木曜日第1・312 -16ハングルK
金曜日第1・310 -14ロシア語R
土曜日第1・310 -14ベトナム語V
土曜日第2・414 -18タガログ語T
ネイティブスピーカーがそうだんをうけています。くるまえにでんわしてください。  Tel:045-848-0990