Para sa Dayuhan Smartphone salon T

Mayo 19th  Linggo

10:00 to 11:30

Smartphone salon:Isang pagtitipon sa paggamit ng mga smartphone mas maginhawa sa pamumuhay.

Tema​

A ng pamamaraan ng paggamit sa paraan ng smart phone.

  • Ang paggamit ng APP: Mynaportal
  • Pension ( nenkin ) pagbabayad at itbp .
  • Mga aplikasyon para sa resident ( sa computer )

I bat-ibang inpormasyon galing sa local na pamahalaan .

  • Yokohama shi homepage at Line account
  • YOKE nagbibigay ng malawak na kalaaman " yoko yoko "
  • KIF ( Kanagawa International Foundation & etc )

P ag papalista

  • Pagbabagahi ng inpormasyon​ sa buhay sa lounge.

Paggamit  konsoltasyon

  • P agbabasa ng artikolo at iba pa.
  • P agkuha ng larawan

 

Lugar:Kamiooka Office Tower 13 F. Silid Aralan
Limitado:7 Katao Unahan
Halaga: 500 yen Kapag nagbayad na walang balikan
Patala:Abril 15th ( Lunes) Pumunta lamang
Nakababasa ng Katakana at Hiragana.

Lugar:Yokohama Shi Konan Kokusai Kouryu Lounge Tel:045(848)0990